Vacation Village Vacation Village Vacation Village

ทัวร์ และ กิจกรรม

อ่าวนาง

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรม 4 เกาะโดยเรือหางยาวพร้อมอาหารกลางวัน

(เกาะไก่, เกาะปอดะ, เกาะทับ, เกาะหม้อ และ ถ้ำพระนาง)
ราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท ราคาเด็ก 600 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 15.30 น.

08.30 รับที่โรงแรม

09.00 ดินทางออกจากท่าเรือ นำท่านสู่ ทะแลแหวก Unseen in Thailand มีสันทราบเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ ทำให้มองดูเห็นเป็นทะเลที่แยกตัวออกจากกัน ในหนึ่งวันการแยกจองน้ำจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

มุ่งหน้าสู่ เกาะได่ เกาะหินปูนกลางทะเลอันดามัน สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ นำท่านเล่นน้ำ ดำน้ำตื่นดูปะการังที่บริเวณ “อ่าวนางเกาะไก่” พบกับฝูงปลาเสือมากมาย

นำท่านสู่ เกาะปอดะ เกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ บริการอาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติ หลังรับประทานอาหารเสร็จเแล้ว ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ อาบแดด พักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงามไม่แพ้ที่ใด

15.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรม 4 เกาะโดยเรือสปีดโบ้ทพร้อมอาหารกลางวัน

(เกาะไก่, เกาะปอดะ, เกาะทับ, เกาะหม้อ และ ถ้ำพระนาง)
ราคาผู้ใหญ่ 1,400 บาท ราคาเด็ก 1000 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 15.30 น.

08.30 รับที่โรงแรม

09.00 เดินทางออกจากท่าเรือ นำท่านสู่ ทะแลแหวก Unseen in Thailand มีสันทราบเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ ทำให้มองดูเห็นเป็นทะเลที่แยกตัวออกจากกัน ในหนึ่งวันการแยกจองน้ำจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

มุ่งหน้าสู่ เกาะได่ เกาะหินปูนกลางทะเลอันดามัน สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ นำท่านเล่นน้ำ ดำน้ำตื่นดูปะการังที่บริเวณ “อ่าวนางเกาะไก่” พบกับฝูงปลาเสือมากมาย

นำท่านสู่ เกาะปอดะ เกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ บริการอาหารกลางวันท่ามกลางธรรมชาติ หลังรับประทานอาหารเสร็จเแล้ว ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ อาบแดด พักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงามไม่แพ้ที่ใด

15.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรมเกาะห้องโดยเรือหางยาวพร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,500 บาท ราคาเด็ก 1,200 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 15.00 น.

08.30 รับที่โรงแรม

09.00 นำท่านสู่ “หมู่เกาะห้อง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี “ป่าเกาะแห่งอันดามัน” จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะลาดิง” เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาดมีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ “เกาะผักเบี้ย” ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่ชายหาดสองด้านมีลักษณะตัวคือ ทราบที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง “ทะเลใน” หรือลากูน หรือห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง

12.00 นำท่านสู่ “เกาะห้อง” เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวัน หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาวจาก ททท.

15.00 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรมเกาะห้องโดยเรือหางยาว และ พายคายัคพร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,800 บาท ราคาเด็ก 1,300 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.00 – 16.30 น.

08.00 รับที่โรงแรม

09.00 a.m. เริ่มการเดินทาง มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง พายคายัครอบหมู่เกาะห้อง ชมทะเลใน (Lagoon) อันสวยงามและเป็นที่มาของชื่อเกาะ พักผ่อนเล่นน้ำ และ ชมธรรมชาติอันเป็นที่มาของป่าเกาะแห่งอันดามัน เกาะเล็กน้อยใหญ่มากมาย เล่นน้ำชมฝูงปลาอย่างใกล้ชิด

เดินเล่นบนหาดทราบที่ขาวละเอียดและนุ่มดุจแป้ง เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสายลมและเสียงเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม

12.00 ทานเที่ยงแบบปิกนิก ที่อ่าวโละปีเละ

13.00 เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดซ์) เกาะที่ถูกซุกซ่อนไว้โดยธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายแล เงียบสงบเป็นส่วนตัวเกาะผักเบี้ย เดินเล่นเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียดและชมประติมากรรมหินที่มีรูปร่างแปลกตา

16.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรมเกาะห้องโดยเรือหางยาว และ พายคายัคพร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,800 บาท ราคาเด็ก 1,300 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.00 – 16.30 น.

08.00 รับที่โรงแรม

09.00 a.m. เริ่มการเดินทาง มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง พายคายัครอบหมู่เกาะห้อง ชมทะเลใน (Lagoon) อันสวยงามและเป็นที่มาของชื่อเกาะ พักผ่อนเล่นน้ำ และ ชมธรรมชาติอันเป็นที่มาของป่าเกาะแห่งอันดามัน เกาะเล็กน้อยใหญ่มากมาย เล่นน้ำชมฝูงปลาอย่างใกล้ชิด

เดินเล่นบนหาดทราบที่ขาวละเอียดและนุ่มดุจแป้ง เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสายลมและเสียงเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม

12.00 ทานเที่ยงแบบปิกนิก ที่อ่าวโละปีเละ

13.00 เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดซ์) เกาะที่ถูกซุกซ่อนไว้โดยธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายแล เงียบสงบเป็นส่วนตัวเกาะผักเบี้ย เดินเล่นเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียดและชมประติมากรรมหินที่มีรูปร่างแปลกตา

16.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรมเกาะพีพีโดยเรือสปีดโบ้ทพร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,800 บาท ราคาเด็ก 1,100 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.00 – 16.30 น.

8.00 รับที่โรงแรม

9.00 เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

10.00 นำนักท่องเที่ยวทัวร์เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความงดงามติดอันดับโลก และ สนุกสนานไปกับการดำผิวน้ำดูปะการังและฝูงปลามากมาย

อ่าวมาหยา สถานที่อันเลี่ยงชื่อ ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beach” เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด
อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม จะได้ชมฝูงปลาน้อย ใหญ่หลากหลายชนิด
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) จะได้พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ถูกโอบล้อมด้วย ผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา
ถ้ำไวกิ้ง ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีฝูงปลาสวยงาม

12.00 เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 ออกเดินทางกันต่อสู่ อ่าวลิง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิดรอบๆตัวท่าน

15.00 นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา โดยมีฉายาว่า “ดงปะการังแสนไร่”

16.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ : ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท และคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

ทัวร์เต็มวัน โปรแกรมทัวร์ 7 เกาะโดยเเรือหางยาวพร้อมอาหารกลางวันและชมพระอาทิตย์ตกดิน

(เกาะไก่, เกาะปอดะ, เกาะทับ, เกาะหม้อ และ ถ้ำพระนาง)
ราคาผู้ใหญ่ 1,400 บาท ราคาเด็ก 1,100 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 12.00 – 20.30 น.

12.00 รับที่โรงแรม

13.00 เดินทางออกจากท่าเรือในช่วงบ่าย โดยจะไปชมเจ็ดเกาะ ที่มีหาดที่สวยงามและ จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม จะได้ชมฝูงปลาน้อย ใหญ่หลากหลายชนิด หลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารค่ำด้วยกันบนหาดทรายที่ขาวละเอียด พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมๆกัน


20.30 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวันแบบกล่องหรือแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศและน้ำทะเล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรม Jungle Tour บ่อน้ำร้อน และ สระมรกต

ราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท ราคาเด็ก 1,500 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 16.00 น.

08.30 a.m. รับที่โรงแรม

 • เดินทางมุ่งสู่ วัดถ้ำเสือ (โปรดแต่งกายสุภาพ) สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองชาวกระบี่
 • แวะวัดคลองท่อม ชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัด ซึ่งภายในจัดแสดงวัตถุโบราณมากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่าควนลูกปัด ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดคลองท่อม และเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่สมัยเมื่อ 5.000 ปีเศษมาแล้ว
 • เดินทางมุ่งสู่สระมรกต Unseen Thailand นำท่านเล่นน้ำ ที่มีสระน้ำเป็นสีเขียวมรกต ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่วารีรัก ฮ็อต สปริง แอร์ เวลเนส จากนั้นทำโปรแกรมแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติ และเสียงนกร้อง ที่จะทำให้ท่านผ่อนคลาย และ ลืมความเมื้อยล้าไปจนหดสิ้น (การันตีด้วยรางวัลกินรี 3 ปีซ้อนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

16.00 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
13.00 p.m. Start hiking into the rain forest along with many natural springs and pools. The largest pool called “Emerald Pond” never dries up.

โปรแกรมรวม : ชุดเล่นน้ำที่ วารีรัก อาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม รองเท้าแตะ ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ประกันภัยและไกด์ที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมเต็มวัน พายคายัคที่อ่าวทาเลน พร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาท ราคาเด็ก 1,000 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 16.00 น.

เดินทางถึงอ่าวท่าเลน เปลี่ยนเป็นการเดินทางเป็น เรือคายัคลำน้อย ปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ ชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามกับ อ่าวท่าเลน ชมแนวป่าโกงกางที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก บางเวลาอาจได้พบกับฝูงสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงลิงที่หากินตามแนวป่า พายเรือลัดเลาะตามซอกเล็ก ซอกน้อยของแนวโกงกางชม ลากูน น้อยใหญ่มากมาย ที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในอ่าวท่าเลน ที่รอคอยการค้นพบของนักท่องเที่ยว ชมช่องแคบเคนย่อน จุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลน แนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนานไปตลอดทางระหว่างการพายเรือคายัค

08.30 รับที่โรงแรม
09.00 เดินทางจากอ่าวนางไปยังอ่าวท่าเลน
​​16.00 นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมครึ่งวัน พายคายัคที่อ่าวทาเลน (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

ราคาผู้ใหญ่ 800 บาท ราคาเด็ก 600 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 12.00 น.

เดินทางถึงอ่าวท่าเลน เปลี่ยนเป็นการเดินทางเป็น เรือคายัคลำน้อย ปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ ชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามกับ อ่าวท่าเลน ชมแนวป่าโกงกางที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก บางเวลาอาจได้พบกับฝูงสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงลิงที่หากินตามแนวป่า พายเรือลัดเลาะตามซอกเล็ก ซอกน้อยของแนวโกงกางชม ลากูน น้อยใหญ่มากมาย ที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในอ่าวท่าเลน ที่รอคอยการค้นพบของนักท่องเที่ยว ชมช่องแคบเคนย่อน จุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลน แนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนานไปตลอดทางระหว่างการพายเรือคายัค

08.30 a.m. Pรับที่โรงแรม

10.00 a.m. เดินทางจากอ่าวนางไปยังอ่าวท่าเลน
​​
12.00 p.m. นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมเต็มวัน พายคายัคที่บ่อท่อพร้อมอาหารกลางวัน

ราคาผู้ใหญ่ 1,500 บาท ราคาเด็ก 900 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 16.30 น.

 • เริ่มต้น การสำรวจป่าโกงกาง ด้วยเรือคายัคลำน้อยที่พาคุณลัดเลาะไปตามร่องน้ำระหว่างรากโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การมีชีวิตที่เกื้อหนุนกันในระบบนิเวศน์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในป่าโกงกาง เช่น ปูก้ามดาบ , ปลาติน , กุ้ง , หอย , ปู , ปลา , ลิงแสม , ค่างแว่นถิ่นใต้ และนกนานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยอันงดงามในถ้ำมืด และถ้ำลอดเหนือ พบกับความสงบอย่างล้ำลึก ฟังเสียงกระซิบกระซาบของทิวไผ่ผา เมื่อผ่านถ้ำเขาวงออกสู่ลากูนอันแสนสงบ
 • ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อพบกับความมหัศจรรย์ตามจินตนาการที่บอกเล่ากันมาของหินงอกหินย้อยในถ้ำลอดใต้ ก่อนจะพบกับภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ และร่วมกันไขปริศนาว่า เหตุใดจึงต้องเป็นถ้ำผีหัวโต
 • ชมป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ (Unseen in Thailand) ธารน้ำสองรส ไหลสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างน้ำจืดที่ไหลจากเขาและน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาในลำคลองเพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารกลางวัน อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมครึ่งวัน พายคายัคที่บ่อท่อ ไม่รวมอาหารกลางวัน

See the Sea Cave at Bor Thor Village Trip
ราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท ราคาเด็ก 600 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 13.30 น.

 • เริ่มต้น การสำรวจป่าโกงกาง ด้วยเรือคายัคลำน้อยที่พาคุณลัดเลาะไปตามร่องน้ำระหว่างรากโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ เรียนรู้การมีชีวิตที่เกื้อหนุนกันในระบบนิเวศน์ของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในป่าโกงกาง เช่น ปูก้ามดาบ , ปลาติน , กุ้ง , หอย , ปู , ปลา , ลิงแสม , ค่างแว่นถิ่นใต้ และนกนานาพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยอันงดงามในถ้ำมืด และถ้ำลอดเหนือ พบกับความสงบอย่างล้ำลึก ฟังเสียงกระซิบกระซาบของทิวไผ่ผา เมื่อผ่านถ้ำเขาวงออกสู่ลากูนอันแสนสงบ
 • กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อพบกับความมหัศจรรย์ตามจินตนาการที่บอกเล่ากันมาของหินงอกหินย้อยในถ้ำลอดใต้ ก่อนจะพบกับภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ และร่วมกันไขปริศนาว่า เหตุใดจึงต้องเป็นถ้ำผีหัวโต
 • นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม เสื้อชูชีฟ อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม

AO NANG

ONE DAY TOUR KAYAKING AT BOR THOR & ELEPHANT TREKKING

PRICE THB 1,900 /ADULT THB 1,300 /CHILD (4-11 YRS.)
Program Tour: Time 08.30 a.m. – 16.00 p.m.

 • Pick up at the hotel
 • Transfer to Bor Thor Village by Mini bus. Take approximately 40 minutes.
 • Start paddling through the magnificent mangrove forest.
 • Paddle to see “Tham Lod Tai” where a tunnel takes you under the limestone mountain. There are many splendid stalactites and stalagmites gathered at the entrance.
 • Paddle to see “Tham Pee Hua Tho” , a spacious and airy cave.On the wall of this cave are many prehistoric paintings and layers of archeological shells.
 • Lunch is served at the Riverside restaurant.
 • Go to Elephant camp.
 • Trek through beautiful natural surroundings.
 • Time to enjoy a refreshing swim in a cool stream.
 • Experience mew thrills feeding the elephants. You can buy souvenirs at this time also.
 • Transfer back to the hotel.

Tour includes: Lunch, snack, fresh fruits, soft drinks, life jacket, snorkel equipment, tour guide license and insurance.
Remark: In case of weather changes or other obstacles, the program tour will be changed for suitability without prior notice.

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมทัวร์กระบี่ครึ่งวัน (ขั้นค่ำ 2 ท่าน)

ราคาผู้ใหญ่ 800 บาท ราคาเด็ก 800 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 08.30 – 13.00 น.

 • รับที่โรงแรม
 • เดินทางมุ่งสู่ วัดถ้ำเสือ (โปรดแต่งกายสุภาพ) สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวกระบี่
 • แวะถ่ายรูปที่ลานปูดำ แลนมาร์คชื่อดังของจังหวัดกระบี่
 • เดินทางมุ่งสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี ชมความสวยงามของทะเลและซากหอยที่ซ้อนทับกันมานับล้านปี พร้อมแวะซื้อของฝาก
 • นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : รถรับส่ง , ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำ : โปรดนำแว่นกันแดด หมวก และ กล้องถ่ายรูปไปด้วย

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมทัวร์กระบี่ครึ่งวัน และชมตลาดไนท์มาเก็ต (ขั้นค่ำ 2 ท่าน)

You have day and night to explore and fall in love with this city.
ราคาผู้ใหญ่ 800 บาท ราคาเด็ก 800 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 13.00 – 20.00 น. (วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

 • รับที่โรงแรม
 • เดินทางมุ่งสู่ วัดถ้ำเสือ (โปรดแต่งกายสุภาพ) สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวกระบี่
 • แวะถ่ายรูปที่ลานปูดำ แลนมาร์คชื่อดังของจังหวัดกระบี่
 • เดินทางมุ่งสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี ชมความสวยงามของทะเลและซากหอยที่ซ้อนทับกันมานับล้านปี พร้อมแวะซื้อของฝาก
 • แวะเที่ยวชมตลาดนัดกลางคืน พร้อมช็อปปิ้ง ด้วยอาหาร ของฝาก และ ของใช้มากมาย
 • นำนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : รถรับส่ง , ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำ : โปรดนำแว่นกันแดด หมวก และ กล้องถ่ายรูปไปด้วย

สอบถาม

อ่าวนาง

โปรแกรมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบ้านเกาะกลาง

ราคาผู้ใหญ่ 2,600 บาท ราคาเด็ก 1,800 บาท (4-11 ปี)
โปรแกรมทัวร์ : 10.00 – 17.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)

 • รับที่โรงแรม
 • แวะถ่ายรูปที่ลานปูดำ แลนมาร์คชื่อดังของจังหวัดกระบี่
 • ชมความสวยงามของเขาขนาบน้ำโดยเรือหางยาว และ ชมประวัติความเป็นมาของถ้ำเขาขนาบน้ำ
 • จากนั้นเดินทางสู่ชุมชนบ้านเกาะกลาง
 • Continue to Koh Klang Island among mangrove forest
 • เพลิดเพลินถ่ายรูปไปกับปลากะชัง อนุบาลของปลานานาชนิด
 • รับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำ
 • นั่งรถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านโดนรถสามล้อ
 • ชมการสาธิตทำผ้าบาติก การทำเรือหัวโทง และ การทำข้าวสังฆ์หยด
 • จากนั้นชมความสวยงามของวัดแก้วโกรวาราม ที่ได้เห็นวิวของเมืองกระบี่
 • แวะซื้อของฝาก ช้อปปิ้งที่ห้างโวค
 • ส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมรวม : รถรับส่งตลอดทริป เรือหางยาว รถสามล้อ อาหารกลางวันซีฟู๊ด เครื่องดื่ม ประกันภัยและไกด์นำเที่ยว

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้กำลังตั้งครรภ์

คำแนะนำ : โปรดนำแว่นกันแดด หมวก และ กล้องถ่ายรูปไปด้วย

สอบถาม

Krabi

ONE DAY JAMES BOND ISLAND & SIGHTSEEING

PRICE THB 1,600 /ADULT THB 1,100 /CHILD (4-11 YRS.)
Program Tour: Time 08.30 p.m. -17.00 p.m.

08.30 a.m. Pick up at the hotel by Mini Bus.

09.00 a.m. Depart to Phang-Nga province.

10.30 a.m. Arrive at Phang-Nga pier (Phang-nga national park) and transfer to long-tail boat. Enjoy viewing the spectacular scenery of Phang-Nga Bay (The national Park), the surrounding mangrove forest Khao Majoo and the limestone mountains at Tham Lod. Visit Khao Ping Gan and Khao Tapoo as known as James Bond Island.

12.30 p.m. Visit Fishing Village and enjoy delicious seafood for lunch at Koh Panyee. Learn about the local life of people or go shopping.

13.30 p.m. Back to the pier and depart to visit “Suwankuha Temple” or “The Monkey Cave Temple” Enjoy the interior and surrounding cave and pay respect to the great beauty, the 15 meters long reclining Buddha image.

16.20 p.m. Back to Krabi.

17.00 p.m. Arrive at the hotel.

Tour includes: Lunch, snack, fresh fruits, soft drinks, life jacket, snorkel equipment, experienced guide, insurance and National Park Entrance Fee.
Remark: In case of weather changes or other obstacles, the program tour will be changed for suitability without prior notice.

สอบถาม

AO NANG

BE A FISHERMAN 2 DAYS 1 NIGHT

PRICE THB 6,500 /ADULT THB 4,000 /CHILD (4-11 YRS.)

This town is a traditional lighting village on the island. You will spend a night there with full board. You can share experience with Thai Fisherman, learn and operate the traditional methods used to catch squid, crab and fish. Parts of your catch become your meal. School life and a real sea gypsy village are included.

Day 1
09.30 a.m. Depart from Hotel to Laemkruad Pier.
11.00 a.m. Check-in at your home stay, community resort, 1-storey accommodation, seashore, fan or local Bungalow.
11.30 a.m. Hosted lunch by community.
13.00 p.m. Learn how to be a Fisherman with villager. Take a long-tail boat to operate the traditional methods to catch squid, crab and fish. Also, Learn to plant sea grass. For more quality activity, Let’s restore nature to communities.Have your collected seafood cooked for dinner.
18.00 p.m. Dinner with the locals, BBQ style.
21.00 p.m. Leisure and free time.

Day 2
07:00 a.m. Community life sightseeing. Breakfast at Co-pe or the community center.
09.00 a.m. Back to the accommodation and check out.

Recommended items to bring along: Personal care, Antimosquito lotion, Sunglasses, Sunscreen lotion, Shoes and clothes for water activities (To respect the belief of Muslim communities, neither speedos nor bikinis are recommended and alcohol is not allowed.)
Tour Includes: Lunch, Snack, Fresh fruits, Soft drinks ,Life jacket, Snorkel equipment, Experienced guide and insurance.
Remark: Minimum 4 pax per trip. In case of weather changes or other obstacles, the program tour will be changed for suitability without prior notice.

สอบถาม

TOUR BOOKING

Close